Golf BioDynamics

Golf BioDynamics is ontwikkeld door de Amerikaanse biomechanica-deskundige dr. Robert Neal, in samenwerking met golfprofessional Jim McLean. Dit technisch zeer hoogwaardige systeem maakt het mogelijk om, op het moment dat het gebeurt, een deskundige biomechanische analyse te geven van de manier waarop het lichaam van de leerling tijdens de swing beweegt. Dat kan door de positie en de oriëntatie van verschillende lichaamsdelen, denk aan het hoofd, de schouders, de armen en de heupen, real-time vanuit twee hoeken driedimensionaal op te nemen en te laten zien op een scherm van 127 cm.

Het systeem is gekoppeld aan een BioFeedback-trainingsprogramma dat het verbeteren van de motoriek versnelt en waarvan leerlingen al binnen korte tijd profijt hebben. maar ook fysieke mogelijkheden kunnen getoetst worden zodat u altijd veilig traint maar zeker ook het optimale uit uw fysieke mogelijkheden haalt

Ian is de eerste in Nederland die gebruik maakt van dit systeem, na een zeer intensieve opleiding bij het Team van Golfbiodynamics in Amerika kunt u hier ook gebruik van maken.

Voordelen van het 3D-golfbiodynamics systeem:

 • Real-time 3D-grafisch beeld (enkel- of meervoudig) tijdens de swing.
 • Geen verloren informatie.
 • Kwantitatieve gegevens zijn onmiddellijk beschikbaar. Deze gegevens zijn niet te meten via videomethoden.
 • BioFeedback training – onmiddellijk terugkoppeling of gewenste swingposities zijn gehaald.
 • De mogelijkheid swings vanuit elke hoek te bekijken: van voren, van achteren, van boven, van beneden en van beide kanten.
 • De informatie is gemakkelijk te combineren met andere gegevens.
 • Het vergelijken van swings op verschillende momenten.
 • Het gebruik een speciale databank en een realistisch model voor het vergelijken van uw eigen swingprestaties met die van professionele golfers.

Zo kan BioDynamics helpen bij het lesgeven:

Meetinstrument: een kwantitatief verslag van de manier waarop een speler op een willekeurig moment speelt – ‘Weet precies wat je doet!’ (Jim McLean). Raad niet, maar beoordeel! Er is een beginpunt nodig.

 • Het GBD-meetsysteem is accuraat tot op 1 rotatiegraad en 1 mm.
 • Het GBD-verslag geeft gedetailleerde informatie over lichaamshoudingen, -snelheid en tijdreeksen.
 • Een kort, 1 pagina tellend rapport is ideaal voor grotere groepen en geeft een goed beeld van de belangrijkste parameters.
 • De 3D-analyse is ideaal voor gebruik aan het begin van een serie lessen.
 • Het 3D-systeem is een prima instrument om de ontwikkeling van zowel professionele als amateurspelers in de gaten te houden.
 • Het is eveneens een belangrijk bewakingsinstrument bij de ontwikkeling van jonge spelers.

Beoordeling van lichamelijke mogelijkheden en beperkingen

in ‘dynamische situaties’, zoals het slaan met een golfstok. Zijn er lichamelijkie beperkingen die technische verbetering in de weg staan, waarvan de coach op de hoogte moet zijn?

 • De belangrijkste stabiliteitsindicatoren worden tijdens de backswing, de landing en de opvolgende acties minutieus bijgehouden.
 • Een reeks van bewegingsindicatoren laat zien waar het lichaam minder soepel is, bijvoorbeeld tijdens het draaien van de romp. Deze informatie heeft de trainer nodig bij het voorschrijven van bepaalde golfspecifieke oefeningen.

BioFeedback trainingsinstrument:

Het 3D-systeem biedt de leerling al tijdens het slaan audio-informatie over de positie van de club en het lichaam, waardoor het mogelijk is de techniek versneld te verbeteren. In het GBD-rapport staan aanbevelingen voor de BioFeedback-trainingsparamaters. Slechts één parameter wordt per keer gekozen (er zijn 20 verschillende keuzemogelijkheden). Het kan problematisch zijn met te veel swingposities tegelijk bezig te zijn.

De professional of swingcoach kan de posities en het bereik bepalen die volgens hem bij de golfer passen. Het 3D-systeem laat een geluidssignaal horen wanneer een speler daaraan voldoet of er juist niet in slaagt. Soms zijn eenvoudige oplossingen voldoende: de stand van de schouders verbeteren, de beweging tijdens de backswing aanpassen of een betere inslagpositie creëren. Het eindresultaat zal zijn dat de golfer een nieuw en belangrijk gevoel ontwikkelt, dat hem in staat stelt zijn nieuwe techniek en bereik vast te houden en voorkomt dat hij terugvalt in zijn oude bewegingspatroon.

Het is een geweldig lesinstrument voor golfers met een lage en een hoge handicap. Zelfs de beste Tourspelers hebben er baat bij, wanneer er subtiele aanpassingen van hun techniek nodig zijn. Ik heb ontdekt dat een aantal Bio-Feedback sessies, gecombineerd met lessen door een professional, de beste manier is om optimale resultaten te behalen. Het moge duidelijk zijn dat er meer dan één les nodig voor het ontwikkelen van een goede techniek. Een aanvullend aspect bij de biomechanische GBD-beoordeling is een basaal lichamelijk onderzoek. De soepelheid waarmee bepaalde bewegingen gemaakt kunnen worden, hangt af van de fysieke kenmerken en mogelijkheden van de speler: postuur, soepelheid, bewegingscontrole en kracht. Een professionele leraar kan de uitkomsten van zo’n onderzoek niet negeren.

Scroll to top